Into­hi­mom­me kau­nis­ta ark­ki­teh­tuu­ria ja lisä­ti­lan luo­mis­ta koh­taan, on sytyt­tä­nyt meis­sä halun läh­teä mukaan täl­le alal­le. Tavoit­tee­nam­me on tuo­da sinun kotii­si ja toi­mi­ti­loi­hin sitä kul­tais­ta van­han­ajan sisus­tusark­ki­teh­tuu­ria, täy­del­li­ses­ti sekoi­tet­tu­na vii­mei­sim­pien tren­dien kans­sa teräs­de­sig­nin muo­dos­sa.

For­ma­Lof­tin kans­sa ei tila­suun­nit­te­lus­sa ole min­kään­lai­sia luo­vuu­den rajoi­tuk­sia. Me voim­me asen­taa liu­kuo­via, lasio­via, sisä­ovia tai terä­so­via jokai­seen tilaan tyy­lik­kääs­ti avai­met käteen peri­aat­teel­la. Herä­täm­me hen­kiin asiak­kai­dem­me visiot, vaik­ka muut uskoi­si­vat, ettei ne ole mah­dol­lis­ta toteut­taa.